Màn hình laptop
Ổ cứng laptop
Bàn phím laptop
Sạc laptop
params.svg
CẤU HÌNH NGOÀI GIAO DIỆN
Float header
Float topbar
Mặc định Hộp rộng Hộp bình thường